Saturday, 16 March 2013

(Α' ΜΕΡΟΣ) Τράπεζα της Ελλάδας: Επέκταση της Άδειας Λειτουργίας της - Ο Δρόμος προς την Δραχμή.Στις 18/12/2012 η Ελληνική Κυβέρνηση υπερψήφισε νομοσχέδιο στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν και η επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ κατά 30 χρόνια έως και το 2050.  Με το νομοσχέδιο επεκτάθηκε κατά 30 χρόνια και η μονοπωλιακή παραχώρηση του εκδοτικού προνομίου εκτύπωσης χαρτονομισμάτων.  Από την αρχή της κρίσης έως και σήμερα μεσολάβησαν νομοσχέδια και αποφάσεις τα οποία τουλάχιστον ελέγχονται ως προς την νομιμότητα τους.  

Δεδομένου 1ον) ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιωτική επιχείρηση, 2ον) του ρόλου της Τραπέζης της Ελλάδος στις υπογραφές των μνημονίων και της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής και 3ον) του εποπτικού της ρόλου και 4ον) της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης τίθενται εύλογα ερωτήματα για τα κίνητρα και το όφελος που προκύπτει για την Ελληνική Δημοκρατία από αυτή την επιλογή.  Ως Έλληνες πολίτες έχουμε το αναφαίρετο δικαίωμα να ενημερωθούμε για ένα ζήτημα το οποίο αποτέλεσε στην σύγχρονη ιστορία κορυφαίο αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των ανεξάρτητων κρατών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗ Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε με το Πρωτόκολλο της Γενεύης το 1927 (ΦΕΚ Α'298/1927) που παράρτημά του αποτέλεσε και η καταστατική πράξη ίδρυσης της ΤτΕ.  Το Πρωτόκολλο, με την σύμφωνη γνώμη της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, ήταν μία σύμβαση δανεισμού ονομαστικής αξίας £9.000.000 Στερλινών που είχε την εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών.  Τα ένα τρίτο του δανείου, £3.000.000, θα χρησιμοποιούνταν για την δημιουργία της Τραπέζης της Ελλάδος και την σταθεροποίηση του νομίσματος, ένα τρίτο για την εξυπηρέτηση ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και ένα τρίτο για  την αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής.  Το μέρος του Σταθεροποιητικού & Προσφυγικού δανείου διάρκειας 40 ετών που αφορούσε και την χρηματοδότηση της ίδρυσης της ΤτΕ, καλύφθηκε επιτυχώς στις 01.02.1928 με δημόσια εγγραφή.  Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε στο 91% της ονομαστικής αξίας με ονομαστικό επιτόκιο 6%, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου Ξένων Ομολογιούχων του Λονδίνου (Council of the Corporation of Foreign Bondholders) το 1928.  Σύμφωνα επίσης με την Wall Street Journal (31.01.1928) το δάνειο εκδόθηκε από τους οίκους Hambros Bank και Erlanger (£4.070.960) στις αγορές του Λονδίνου £3.370.960, £270.000 στις αγορές της Ιταλίας και της Σουηδίας, και από τους οίκους Speyer & Co και National City Co. (την σημερινή Citybank) $15.000.000 @ $5 προς £1 στην αγορά της Νέας Υόρκης, και $2.000.000 @ $5 προς £1 στην Ελβετία.  (Σημειώνεται ότι η Hambros Bank, της δανικής οικογένειας Hambro, έπαιξε άκρως σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας μέσω του δανεισμού του ελληνικού κράτους στα χρόνια μετά την επανάσταση.)  Η αμερικανική κυβέρνηση μετά από συμφωνία με την ελληνική, θα χορηγούσε επίσης ως προκαταβολή για το Σταθεροποιητικό και Προσφυγικό Δάνειο (ΣΠΔ), άλλο δάνειο ύψους $12.167.000 που θα είχε ως εξασφάλιση το δάνειο ΣΠΔ.  Το δάνειο αυτό θα πήγαινε στα ταμεία του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου για την συνέχιση του έργου αποκατάστασης των προσφύγων.

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου η Ελληνική Κυβέρνηση θα καλούσε τους αναδόχους να καταβάλουν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τα αντληθέντα κεφάλαια σε ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ).  Η ΕΤΕ θα αναλάμβανε να καλύψει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΤτΕ εξ’ ολοκλήρου το οποίο και θα διέθετε σε τρείς ισόποσες δημόσιες εγγραφές με δικαιώματα προτίμησης τουλάχιστον για το 50% της εκάστοτε εγγραφής για τους παλαιούς μετόχους της Εθνικής.  (ΦΕΚ Α’246/1927).  Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΤτΕ ήταν 400.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.  Στις 12.6.1930 η ΤτΕ εισήχθη στο χρηματιστήριο οι δε μέτοχοι αγνοούνται έως και σήμερα.  Το Ελληνικό Δημόσιο θα κατέβαλλε την εις χρυσό(!) αξία του συναφθέντος δανείου ύψους £3.000.000 εξοφλώντας ισόποσο δημόσιο χρέος.   [Δανείστηκε το ελληνικό κράτος τραπεζογραμμάτια στερλίνας και δολαρίου τα οποία όφειλε να καταβάλει στην ΤτΕ σε χρυσό!!]  Η ΤτΕ άρχισε επισήμως να λειτουργεί στις 15.05.1928.  Η Wall Street Journal (14.06.1928) αναφέρει ότι η «[1η] δημόσια προσφορά για την ΤτΕ είχε υπερκαλυφθεί εκτός από 20.000 μετοχές οι οποίες κρατήθηκαν για τους μετόχους της ΕΤΕ.»  Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Γενεύης, στην ΤτΕ της Ελλάδος θα μεταβιβάζονταν από την ΕΤΕ ο χρυσός, οι εις χρυσόν ομολογίες του ελληνικού κράτους, ο άργυρος και τα δάνεια του ελληνικού κράτους, καθώς και όλες οι καταθέσεις του ελληνικού δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων, οι καταθέσεις της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής καθώς και άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. 

Στην ΤτΕ μεταβιβάστηκε και το εκδοτικό προνόμιο από την ΕΤΕ.  Να σημειώσουμε ότι η Εθνική Τράπεζα  είχε συσταθεί το 1841(ΦΕΚ Α' 6/1841) πάλι για διαχειρισθεί δάνεια με εγγύηση τότε την δημόσια περιουσία. Αργότερα η πτώχευση του 1897 οδήγησε στο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο  (ΦΕΚ Α' 98-1898)Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι είχε συσταθεί μία Εταιρεία Διαχείρισης των Ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔΕΜΕΔ- τον ρόλο αυτό παίζει το ΤΑΙΠΕΔ σήμερα) όπου καταβάλλονταν οι εισπράξεις από μία σειρά από φόρους του Ελληνικού Δημοσίου για να εξοφληθούν τα δάνεια που πήραμε από το 1823 συν όσα μεσολάβησαν μέχρι και την πτώχευση  του 1897!  Η τελευταία σύμβαση ανανέωσης της ΕΔΕΜΕΔ υπογράφηκε το 1981 [μετά 90 χρόνια!] με το Προεδρικό Διάταγμα 976/1981 ΦΕΚ Α 245/1981)

Το Πρωτόκολλο της Γενεύης προέβλεπε ότι η ΤτΕ θα είχε το εκδοτικό προνόμιο έως το 1960 και η άδεια λειτουργίας θα έληγε το 1970.  [Εξ’ άλλου η διάρκεια του δανείου ήταν 40 έτη]  Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1927 που εξέδωσε το διάταγμα ήταν ο Παύλος Κουντουριώτης, εγγονός του Γεωργίου Κουντουριώτη ο οποίος ως προσωρινός διοικητής της Ελλάδας το 1824-1825 υπέγραψε τα περίφημα δάνεια της ανεξαρτησίας.  Το 1960 ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν κατήγγειλε το εκδοτικό προνόμιο της ΤτΕ με αποτέλεσμα αυτό να ανανεωθεί αυτοδικαίως.  Το 1970 ο δικτάτορας Παπαδόπουλος ανανέωσε την άδεια λειτουργίας της ΤτΕ για άλλα 30 χρόνια έως το 2000 (ΝΔ 413/22.01.1970).  Το 1992 επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η άδεια λειτουργίας παρατάθηκε έως το 2020 (νόμος 2010/14.02.1992).  Το 2012 η άδεια λειτουργίας της ΤτΕ επεκτάθηκε για άλλα 30 χρόνια έως το 2050. (νόμος 4099/2012)

Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ και από το 1994 απαγορεύτηκε στην ΤτΕ να δανείζει απευθείας το ελληνικό δημόσιο (νόμος 2275/29.12.1994) ενώ από το 2001 η ΤτΕ αποτελεί μέλος του ευρωσυστήματος και το ελληνικό κράτος έχει απωλέσει την δυνατότητα να ασκεί νομισματική πολιτική.  Από το αρχικό αυτό δάνειο των €4.070.960 που εκδόθηκε στο Λονδίνο το ανεξόφλητο κεφάλαιο το 1986 σύμφωνα πάλι με το Council of Bondholders ήταν £1.429.990.  Δηλαδή 58 χρόνια μετά, το Ελληνικό Δημόσιο χρωστούσε ακόμη το 35% ενός δανείου που μεταξύ άλλων πήρε για να συστήσει μία ιδιωτική κεντρική τράπεζα στην οποία εισέφερε όλα του τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία.  

Εάν ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία είναι περίεργη η σύμπτωση ότι από την ίδρυση της και 2-3 χρόνια πριν την κάθε ανανέωση της άδειας της ΤτΕ, στην Ελλάδα επικρατεί ένα πολιτικό πανδαιμόνιο.  Των κυβερνήσεων που παρέτειναν το εκδοτικό προνόμιο και ανανέωσαν την άδεια λειτουργίας προηγήθηκαν δύο φορές κυβερνήσεις συνεργασίας με πρωθυπουργό πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.   Της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1990 είχε προηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα με την συμμετοχή της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ και του τότε Συνασπισμού αποτελούμενου από την ΕΑΡ και το ΚΚΕ.  Το 2012 της τρικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) προηγήθηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ).  Μία φορά η άδεια της ανανεώθηκε από την δικτατορία.

Ας στοχαστεί με περίσκεψη ο κάθε Έλληνας πώς πραγματικά γεννήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ

8/5/2010 Ο Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία ως Δανειολήπτη Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος ως αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη υπογράφουν την "Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης" (Σ.Δ.Δ) και με τις χώρες του ευρώ [Την Γερμανία εκπροσώπησε η τράπεζα KfW] και  τον "Διακανονισμό Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητος" με το ΔΝΤ. [Οι δύο αυτές συμβάσεις είναι το Μνημόνιο]


Το άρθρο 10 του προοιμίου της Σ.Δ.Δ αναφέρει:  "Η Ελλάδα έχει ορίσει την Τράπεζα της Ελλάδας ως αντιπρόσωπό της για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης."

Στο άρθρο 4.2 (δ) της Σ.Δ.Δ αναφέρει ότι ο Δανειολήπτης υποχρεούται "να συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την ικανότητά του για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. "

11/11/2011 Μετά από ταραχώδεις διαβουλεύσεις αναλαμβάνει καθήκοντα Πρωθυπουργού ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) από το 1994 έως το 2002 και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από το 2002 έως το 2010.


12/2/2012  Ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2ο Μνημόνιο. και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 28 14.02.2012.

24/2/2012  Η ΕΚΤ αναστέλλει την αποδοχή Ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρου για την παροχή ρευστότητας στα πλαίσια του πρώτου PSI.

8/3/2012 Τα ελληνικά ομόλογα γίνονται και πάλι αποδεκτά από την ΕΚΤ.  Η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου PSI.

15/3/2012  Μία περίεργη ιστορία από τον οικονομολόγο Johan van Overtveldt εμφανίζεται.  Ένας πληροφοριοδότης, (ΤτΕ),  καταγγέλλει  ότι η ΤτΕ τυπώνει ευρώ χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ELA για να παράσχει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες.  [Βάσει του καταστατικού της, άρθ.22 παρ.4, ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα Στελέχη της ΤτΕ είναι υποχρεωμένα να τηρούν εχεμύθεια για τις υποθέσεις της ΤτΕ.  Επίσης απαλλάσσονται των καθηκόντων τους εάν βρεθούν να υποπέσουν σε βαρύ παράπτωμα αποκαλύπτοντας  μυστικά της τράπεζας. (Άρθ. 24)]

30/3/2012  Ανακοινώνεται πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της ΤτΕ με ημερομηνία 24/4/2012.  Στα θέματα μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται:

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού και μεταξύ άλλων του Άρθρου 1 για την επέκταση της διάρκειας της ΤτΕ κατά 30 χρόνια έως το 31/12/2050. [Αυτό αφορά ουσιαστικά την μονοπωλιακή εκχώρηση του εκδοτικού δικαιώματος της ΤτΕ]

2. Η εκλογή της KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, η οποία και επελέγη μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, ως νέου ελεγκτή για την χρήση του 2012. [Στην χρήση 2008, 2009, 2010, 2011 ελεγκτής ήταν η εταιρεία συμβούλων Ernst & Young]

5/4/2012  Η Τράπεζα της Ελλάδας αποστέλλει στην ΕΚΤ αίτημα για γνωμοδότηση όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές του καταστατικού της όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΚΤ στις 16/4/2012.

11/4/2012  Προκηρύσσονται εκλογές για τις 6 Μαΐου 2012.

16/4/2012  Η ΕΚΤ με την γνωμοδότησή της αποδέχεται τις από 5/4 εισηγήσεις της ΤτΕ για τις αλλαγές του καταστατικού της.

19/4/2012  Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 94 Α/19/4/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζει τα θέματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Το άρθρο 2 αναφέρει:

To άρθρο 9 του ν.3959/2011 (Α’93) δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης.  Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.3959/2011

Ο ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α 20/4/2011) αφορά την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.  Το άρθρο 9 αφορά την αναστολή της πραγματοποίησης συγκέντρωσης [π.χ συγχώνευση, εξαγορά, εξαγορά με δημόσια προσφορά] όταν προκύπτει θέμα εναρμονισμένων πρακτικών και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. [άρθρο 2 & 3 του ίδιου νόμου. Δηλαδή η κυβέρνηση καταργεί τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων!!!!!!]  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 ορίζονται 90 ημέρες για την έκδοση απόφασης για θέματα συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το τρίτο εδάφιο αναφέρει ότι μετά την πάροδο των 90 ημερών χωρίς την έκδοση απόφασης τότε θεωρείται ότι η συγκέντρωση έχει εγκριθεί εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

24/4/2012  Η γενική συνέλευση της ΤτΕ αποφασίζει την παράταση της άδειας της κατά 30 χρόνια.  Η ΤτΕ εκδίδει και δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει ότι οι αλλαγές που προτείνονται «αποτελούν, άλλωστε, εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλεπόμενων στο Παράρτημα ν.4046/2012 με τίτλο «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής»».  Στην ίδια ανακοίνωση ακολουθεί «Περαιτέρω, παρατείνεται έγκαιρα, όπως γίνεται πάντοτε, η διάρκεια της Τράπεζας και ρυθμίζεται ειδικότερα η μακροπροληπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας σύμφωνα με τη σχετική Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3» [ΕΣΣΚ=Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου]

6/5/2012 Οι εκλογές που διεξήχθησαν δεν οδηγούν στην δημιουργία νέας κυβέρνησης.

16/5/2012 Παραιτείται ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος.  Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Πικραμένος.

19/5/2012  Προκηρύσσονται νέες εκλογές για τις 17/6/2012

17/6/2012  Οι εκλογές οδηγούν στην δημιουργία της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

21/6/2012 Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση.  Υφυπουργός οικονομικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Μαυραγάνης (partner της KPMG Greece-Tax and Audit).

 Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο κορυφώνεται η συζήτηση για την βιωσιμότητα του χρέους και ο "κίνδυνος" εξόδου από το ευρώ

20/7/2012  Η ΕΚΤ αναστέλλει για τρίτη φορά το 2012 την αποδοχή ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρου για την παροχή ρευστότητας.

27/7/2012 Η ΤτΕ εκδίδει Εντολή Μεταβίβασης της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς αφού λαμβάνει υπ’ όψιν της όλες τις αποφάσεις που προηγήθηκαν εκείνη την ημέρα [εκπληκτικό το πόσα όργανα, υπηρεσίες και εταιρείες συνεδρίασαν την ίδια ημέρα] από τα εμπλεκόμενα μέρη:

1. Την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΤτΕ)46/27.7.2012 για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ και την εκκαθάριση της.

2. Την από 27.7.2012 επιστολή του ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι εγκρίνει μετά από την συνεδρίαση του στις 27.7.2012 την από 9.7.2012 δεσμευτική προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση της ΑΤΕ.

3. Την έγγραφη προσφορά που υποβλήθηκε την 27.7.2012 στο πλαίσιο της άτυπης διαδικασίας υποβολής προσφορών [!!!] που έλαβε χώρα ενώπιων της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΑΤΕ

4. Την από 27.7.2012 δήλωση της Τράπεζας Πειραιώς ότι συναινεί στην παρούσα απόφαση

5. Το από 27.7.2012 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της ΤτΕ.

6. Επίσης την ίδια ημέρα υπογράφηκε η Σύμβαση Μεταβίβασης μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΤΕ.

20/09/2012  Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 180 Α/ 20.09.2012 ο νόμος 4079 που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ακυρώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην τραπεζική αγορά. (ΦΕΚ 94 Α/ 19/4/2012.)

10/10/2012  Με τη απόφαση 542/VII/2012[12] που ελήφθη στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού εγκρίνεται η μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Πειραιώς αφού λαμβάνει υπ’ όψιν την από 19.4.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και γνωστοποιεί ότι η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί από 27.7.2012.

26/11/2012  Κατατίθεται στην βουλή προς συζήτηση το νομοσχέδιο 4099 που αφορά τις ΟΣΕΚΑ και τις ΑΕΔΑΚ καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, κανονισμούς προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.  Στις άλλες διατάξεις συμπεριλαμβάνεται:

Το άρθρο 165 παράγραφος 7 αναφέρει
                                 
165§7 Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κυρωμένου με το ν.3424/1927 (Α’ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η από 24 Απριλίου 2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπεζας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

α) Στο άρθρο 1 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται ως εξής: «31 Δεκεμβρίου 2050»

[Το άρθρο 7 του Καταστατικού της ΤτΕ αναφέρει: "Το παρόν Καταστατικόν δύναται να τροποποιηθή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, κυρούμενης δια νόμον"


Το άρθρο 72 αναφέρει: "Αι διατάξεις περί των Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών νόμων, δεν έχουσιν εφαρμογήν επί της Τραπέζης της Ελλάδος, εφ' όσον αντιβαίνουσι προς το παρόν Καταστατικόν."

Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση μίας ιδιωτικής εταιρείας μπορεί Kαι να νομοθετεί Kαι να μην υπόκειται στους νόμους που ισχύουν για τις άλλες εταιρείες!!!!    

Στην Έκθεση Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

1. Σελ. 208 Με τα άρθρα 164-167 του Μέρους ΣΤ’ ρυθμίζονται επιμέρους θέματα [!!!!!!] αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών,…….

2. Σελ. 229  Β. Αξιολόγηση Άλλων Διατάξεων [Ο νομοθέτης ζητά] 11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου: [Και το υπουργείο αναφέρει] Άρθρα 164-165: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση και προκειμένου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του είναι αναγκαίες ρυθμίσεις νομοτεχνικής φύσεως, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος…….[Ουδεμία αναφορά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το άρθρο 165 παράγραφος 7.  Η μονοπωλιακή επέκταση του εκδοτικού προνομίου της ΤτΕ για άλλα 30 χρόνια είναι ρύθμιση νομοτεχνικής φύσεως!!!!!!!!!!]

3. Σελ. 230 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά του λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα: [Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 165: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των ν.3601/2007, ν.3867/2010, ν.4079/2012, βελτιώνονται τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.  [Ουδεμία αναφορά γίνεται στην αναγκαιότητα τροποποίησης του ν.3424/1927΄όπως αναφέρεται στο άρθρο 165 παράγραφος 7!!!!!!!!]

4. Σελ. 231 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.  [Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 164-165 Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξυπηρετείται η σταθερότητα του συστήματος, οπότε εάν τα οικονομικά μεγέθη του πιστωτικού ιδρύματος δεν εξελίσσονται ικανοποιητικά, οι ομολογίες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινό μετοχικό κεφάλαιο διασφαλίζοντας την ποιότητα των βασικών ιδίων κεφαλαίων…………  Η προτεινόμενη ρύθμιση συνδυάζει ορισμένα στοιχεία της ανακεφαλαιοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στην Πορτογαλία (υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες) και στην Κύπρο (τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.  [Ουδεμία αναφορά στον λόγο γιατί συμπεριλήφθηκε το άρθρο 165 παράγραφος 7 στο νομοσχέδιο]     

5. Σελ. 231 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.4 Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. {Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 164-165 Αναφέρονται αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αξιολογηθεί ως βιώσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Παράλληλα γίνονται ορισμένες οργανωτικές αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  [Δηλαδή η επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ για 30 χρόνια δεν έχει αξιολογηθεί εάν έχει κάποια συνέπεια, θετική ή αρνητική, στην οικονομία και στην κοινωνία, εκτός και εάν με την παρούσα διατύπωση στα πιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνεται και η ίδια η ΤτΕ οπότε η Γενική Συνέλευση στις 24.4.2012 την αυτοαξιολόγησε ως βιώσιμη!!!!!!]

6. Σελ. 232 Ο νομοθέτης ζητά να αναφερθούν επιγραμματικά τα μέρη που εκλήθησαν για διαβούλευση και το υπουργείο αναφέρει ότι για τα άρθρα 164-165 έγινε διαβούλευση μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2012 και οι ρυθμίσεις τέθηκαν υπόψη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος [για το άρθρο 165 παράγραφος 7 διαβουλεύτηκε με τον εαυτό της?!!!], της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. [Αυτοί είναι οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα!!!]

7. Σελ. 233 Ο νομοθέτης ζητά τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στην διαβούλευση και το υπουργείο απαντά ότι υπήρξε σύγκλιση απόψεων και όπου δεν υπήρξε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις. [Προφανώς για το Άρθρο 165 παράγραφος 7 η Τράπεζα της Ελλάδος συμφώνησε με τον εαυτό της ακόμη και εάν υπήρξαν επιμέρους εσωτερικές διαφωνίες για το εάν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για άλλα 30 χρόνια!!!!!]

8. Στην Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το άρθρο 165 παράγραφος 7, στις σελίδες 125, 199 και 203, γίνεται απλά αναφορά στην κύρωση της αλλαγής του Καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος.

(CLICK ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ)

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο analyst.gr

No comments:

Post a Comment